Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Netwerk 'Monitoring nieuwe stoffen'

Welkom op de themasite van het netwerk 'Monitoring nieuwe stoffen', een netwerk voor en door waterschappen. Dit netwerk houdt zich bezig met alles wat met geneesmiddelen, hormonen en andere microverontreinigingen in water te maken heeft. 

Het netwerk draagt proactief bij aan kennisontwikkeling en kennisoverdracht, onderlinge afstemming van activiteiten en het formuleren van gezamenlijke standpunten. Op deze themasite leest u meer over deze activiteiten.

 

borderbottom

Watersector presenteert plan van aanpak medicijnresten in water

17-11-2014

De drinkwatersector en de waterschappen hebben begin november een plan van aanpak gepresenteerd om de ernst van het probleem van medicijnresten in water en mogelijke oplossingen in kaart te brengen. Het plan is gemaakt op basis van een ketenaanpak. Dit betekent dat alle betrokken partijen, van medicijnproducent tot en met gebruikers, mee (moeten) doen om het plan te laten slagen. STOWA was ook betrokken bij het opstellen van het plan.

>Download het plan van aanpak

Resten van medicijnen komen via toilet, riool, sloten en bodem in het water terecht. Door toenemend medicijngebruik, onder meer door vergrijzing, neemt de hoeveelheid medicijnresten in water en milieu bovendien toe. Dit kan schadelijk zijn voor het milieu. Dat kan anders, want medicijnresten die niet in het water komen, hoeven er ook niet worden uitgehaald. Niets doen leidt tot een toenemende druk op het milieu en een stijging van de kosten van waterzuivering.

Het plan bestaat uit drie sporen: probleemanalyse, bronaanpak en ketenaanpak. In het eerste spoor wordt in beeld gebracht wat de omvang van het probleem is en hoe we dit kunnen prioriteren. In het tweede spoor wordt gekeken hoe je kunt voorkomen dat medicijnresten in het water komen en in het derde spoor wordt onderzocht waar medicijnresten die toch in het water komen, er het beste kunnen worden uitgehaald. De watersector is bereid de verantwoordelijkheid voor het derde spoor te nemen. Eind 2016 moeten er concrete resultaten zijn. De Unie van Waterschappen en Vewin hebben het ministerie van I&M gevraagd de regierol op zich te nemen voor het nationale plan om medicijnresten in het water aan te pakken.

Ga naar de STOWA  themasite Monitoring Nieuwe Stoffen voor meer informatie over dit onderwerp.